Reglementen / Voorwaarden

Op deze pagina treft u de reglementen en voorwaarden welke van toepassing zijn op de Asbest gerelateerde examens bij Asvex.

Het is verstandig voor aanvang van het examen dit te bestuderen om zo niet voor verrassingen te komen staan.

 

Op de website van Ascert treft u de Persoonsgebonden Certificatieregeling:

Certificatieschema’s DAV-1, DAV-2 en DTA

Certificatieschema DIA

De website van Ascert kunt u openen om het Examenregelment van Ascert in te zien:

Examenreglement Ascert

 

Op de website van DNV GL treft u de link naar het Examenreglement van de certificerende instelling DNV GL:

Examenreglement DNV GL

 

Indien u Klachten heeft, Bezwaar wilt maken of in Beroep wilt omtrent een uitspraak kunt u het

regelement downloaden vanaf de website van DNV GL:

Reglement behandeling klachten, bezwaar en beroep DNV GL

 

ASVEX heeft een Exameninstructie voor de kandidaten waaraan iedereen zich dient te houden tijdens het examen:

 

 

Algemene voorwaarden ASVEX:

Algemene voorwaarden

 

ASVEX ….. super geslaagd!